Przemysław Kucharski

Managing Partner

Przemysław Kucharski jest adwokatem i partnerem zarządzającym kancelarii Kucharski & Partners.

Przemysław Kucharski specjalizuje się w prawie nieruchomości, prawie budowlanym oraz doradztwie transakcyjnym. Oprócz znajomości kwestii prawnych, jest specjalistą w zakresie prawa podatkowego. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w doradztwie przy różnego rodzaju transakcjach nieruchomościowych, finansowych oraz transakcjach nabycia i sprzedaży spółek, w tym w szczególności obejmujących: nabycie gruntów, zagospodarowanie terenów na cele magazynowe, handlowe, biurowe oraz mieszkaniowe, strukturyzację korporacyjną transakcji, restrukturyzację, finansowanie projektów, umowy najmu powierzchni biurowych, handlowych i magazynowych. Przemysław Kucharski posiada również doświadczenie w prowadzeniu postępowań cywilnych i administracyjnych, w tym dotyczących wszelkich kwestii związanych z pozwoleniami budowlanymi i decyzjami planistycznymi w procesie inwestycyjnym, a także w zakresie sporów budowlanych.

Przed dołączeniem do Kucharski & Partners, Przemysław Kucharski pracował jako prawnik specjalizujący się w prawie podatkowym, w dziale nieruchomości w EY (2004 - 2006) oraz w dziale nieruchomości jednej z największych polskich kancelarii prawnych Domański Zakrzewski Palinka (2006 - czerwiec 2008). Następnie, od lipca 2008 Przemysław Kucharski rozpoczął pracę w CMS Cameron McKenna, gdzie zajmował stanowisko partnera w dziale nieruchomości aż do maja 2016, kiedy to stał się partnerem w departamencie nieruchomości w warszawskim biurze międzynarodowej firmy prawniczej Baker McKenzie.

W 2013 i 2014 roku Przemysław Kucharski uczestniczył w programie Building on Talent w IMD Business School. Przemysław Kucharski ukończył aplikację sędziowską w Polsce i jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego.

Kontakt:
M: +48 604 107 240
E: przemyslaw.kucharski@kucharskipartners.com

Aleksandra Kaczmarek

Managing Associate

Aleksandra Kaczmarek jest radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i Managing Associate w Kucharski & Partners. Aleksandra specjalizuje się w prawie nieruchomości i prawie spółek.

Obszar działalności Aleksandry Kaczmarek obejmuje w szczególności zagadnienia związane z: analizą stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, użytkowaniem wieczystym, postępowaniami wieczystoksięgowymi i administracyjnymi, decyzjami administracyjnymi wydanymi w toku procesu inwestycyjnego, roszczeniami reprywatyzacyjnymi, inwestycjami infrastrukturalnymi, planowaniem przestrzennym, jak również umowami najmu powierzchni biurowych, magazynowych i komercyjnych.

Posiada doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów polskich i zagranicznych, które wspierała w realizacji transakcji przeniesienia praw do nieruchomości, projektów budowlanych i nieruchomościowych oraz projektów inwestycyjnych. Aleksandra Kaczmarek zajmuje się świadczeniem usług prawnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem spółek, jak również doradza klientom przy transakcjach fuzji i przejęć spółek.

Przed dołączeniem do kancelarii Kucharski & Partners, Aleksandra Kaczmarek pracowała między innymi w kancelariach Kochański, Zięba i Partnerzy oraz Baker McKenzie.

Kontakt:
M: +48 505 432 425
E: aleksandra.kaczmarek@kucharskipartners.com

Marta Piękna-Kucharska

Of Counsel

Marta Piękna – Kucharska jest radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ponadto, jest założycielką i partnerem zarządzającym kancelarii Piękna – Kucharska i Wspólnicy. W kancelarii Kucharski & Partners pełni funkcję of counsel i wspiera klientów Kucharski & Partners swoją wiedzą i doświadczeniem.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła specjalistyczne kursy w Shafston International College w Australii. Przez wiele lat działała jako członek Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Marta zdobywała doświadczenie pracując również przez wiele lat w Departamencie Prawnym Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego.

Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się na szeroko pojętym prawie gospodarczym, prawie spółek oraz prawie rodzinnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej, zarówno przy obsłudze podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych.

Kontakt:
M: +48 886 087 168
E: marta.piekna-kucharska@kucharskipartners.com

Wojciech Miszczuk

Associate

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w biurze rzecznika patentowego, kancelariach prawnych o zróżnicowanym profilu działalności oraz instytucjach administracji publicznej. Specjalizuje się w zakresie szeroko rozumianego prawa korporacyjnego, prawa cywilnego i procedury cywilnej. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie bieżącej i bezpośredniej obsługi prawnej spółek prawa handlowego i przedsiębiorców.

Doradza klientom kancelarii w zakresie spraw cywilnych w tym sądowych postępowań cywilnych, postępowań egzekucyjnych, postępowań przed sądami rejestrowymi, rozwiązywania problemów pojawiających się w toku codziennego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Kontakt:
M: +48 600 432 346
E: wojciech.miszczuk@kucharskipartners.com

Sylwia Boguska

Junior Lawyer

Sylwia Boguska jest studentką V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwentką Finansów i Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej. Jej zainteresowania skupiają się wokół zagadnień z zakresu prawa cywilnego, handlowego oraz rynków kapitałowych. Dotychczas swoją wiedzę w tym obszarze pogłębiała biorąc udział m.in. w Corporate Law Academy oraz Akademii Prawa Podatkowego. Swoje dotychczasowe doświadczenie zdobywała w Kancelarii act BSWW, uczestnicząc w audytach prawnych nieruchomości oraz doradztwie prawnym świadczonym spółkom handlowym.

Kontakt:
M: +48 696 675 447
E: sylwia.boguska@kucharskipartners.com

Maja Bałdyga

Office Manager

Maja Bałdyga jest kierowniczką biura. Od ponad dwudziestu lat związana ze środowiskiem międzynarodowych kancelarii prawnych. Współpracowała z Nabarro Nathanson oraz Allen & Overy, przez 10 lat zarządzała funkcjonowaniem biura amerykańskiej kancelarii Weil, Gotshal & Manges, następnie przez 4 lata pełniła stanowisko kierowniczki ds. administracyjnych w brytyjskiej kancelarii CMS Cameron McKenna. Swoje bogate doświadczenie w zarządzaniu i administracji biurowej wykorzystała również przy organizacji biura Fundacji BátorTábor Polska, gdzie pracowała na stanowisku dyrektor zarządzającej.

Kontakt:
M: +48 600 092 676
E: maja.baldyga@kucharskipartners.com

Aleksandra Lichodziejewska

Assistant

Aleksandra Lichodziejewska jest studentką II roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aleksandra angażuje się w działalność Koła Naukowego Prawa Bankowego, w ramach którego współorganizowała X Ogólnopolski Kongres Prawa Bankowego. Jako młoda adeptka prawa, w pracy kieruje się chęcią praktycznego wykorzystywania zdobywanej wiedzy akademickiej. Aleksandra zajmuje się bieżącą koordynacją prac biura, kontaktem z Klientem, a także wspiera w realizacji celów kancelarii.

Kontakt:
M: +48 781 072 780
E: aleksandra.lichodziejewska@kucharskipartners.com